פתרון כולל בתחומי המים, השפכים והאנרגיה – תכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה

WaterInfrastructure3תשתיות מים

תשתיות מים לחלוקה של מיליון מטרים מעוקבים של מים בשנה למגזר ציבורי ופרטי (מאגרים, תחנות שאיבה, צינורות כגון והקמת תשתיות מים ושפכים לאספקת מילון מטרים מעוקבים של מים בשנה למגזר הציבורי והפרטי (בניית מאגרים, תחנות שאיבה, הקמת תשתיות צנרת במגוון קטרים ואורכים, פרויקטים רחבי היקף של דחיקת צנרת ועוד).

טיפול במיםlaVenta1

טיפול במים האמצעות מגוון רחב של טכנולוגיות וציוד כולל MF, VF, NF, RO, MBR, EDI, חילוף יונים ועודטיפול במים באמצעות מגוון רחב של טכנולוגיות וציוד כולל MF, VF, NF, RO, MBR, EDI, חילוף יונים ועוד.

שפכים תעשייתייםrimon-slideshow4

טיפול בשפכים תעשייתיים מזוהמים לצורך מחזור ושימוש חוזר בתהליך

טיפול בשפכים תעשייתיים מזוהמים לצורך מחזור ושימוש חוזר בתהליך.

כרייהmining-banner

פתרונות למגזר המים והנוזלים של תעשיית הכרייה. התמחות בתהליכי Heap Leaching, מערכות מיצוי, תחנות שאיבה, מערכות סינון מים ועודפתרונות למגזר המים והנוזלים של תעשיית הכרייה. התמחות בתהליכי Heap Leaching, מערכות מיצוי, תחנות שאיבה, מערכות סינון מים ועוד.

גז ואנרגיהWind4

הקמת תחנות כח ומרכזי אנרגיה תוך שימוש באנרגיה נקייה, זולה וטבעית באמצעות גז טבעי וחוות טורבינות רוח להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.הקמת תחנות כח ומרכזי אנרגיה המוסקים בגז טבעי, ייזום והקמת חוות טורבינות רוח להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

רימון מספקת פתרונות כוללים למגוון רחב של פרוייקטים בתחום המים, השפכים והאנרגיה במגזר התעשייתי, המוניציפלי, הממשלתי והכפרי. כל פרויקט מותאם לצרכיו הייחודיים של הלקוח הן מבחינה כלכלית והן מבחינה טכנית תוך התאמה מרבית לאופי הפרויקט ואופטימיזציה מלאה. הידע הרב והניסיון המקצועי שנצבר בחברה מאפשרים לרימון לתת פתרונות עבור לקוחות בכל מקום, בישראל ובעולם, כאשר כל פתרון מותאם אישית ומתוכנן באופן קפדני, תוך שקלול כל הפרמטרים והדרישות עד ליישומם המלא בשטח.

.

ייזום, מימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של תשתיות ופרוייקטים ביעילות טכנו-כלכלית ובדגש על שימור הסביבה ומקסום החיסכון ללקוח

ידע ומקצועיות | כלכליות | חדשנות

למידע נוסף